Privacyverklaring van klussen- & Onderhoudsbedrijf De Raaff v.o.f.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Klussen- & Onderhoudsbedrijf De Raaff v.o.f. hierna De Raaff v.o.f. genoemd kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Raaff v.o.f. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Raaff v.o.f. verstrekt. De Raaff v.o.f. vraagt hierbij om uw privé- of bedrijfsgegevens zoals naam, adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mailadres, inschrijfnummer KvK. De Raaff v.o.f. kan de persoonsgegevens van u of de contactpersoon van uw bedrijf verwerken.

Waarom De Raaff v.o.f. gegevens nodig heeft

De Raaff v.o.f. verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Raaff v.o.f. uw persoonsgegevens of uw bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst d.m.v. de getekende offerte.

Hoe lang De Raaff v.o.f. gegevens bewaart

De Raaff v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Anders is de bewaartermijn i.v.m. de eisen van de belastingdienst 7 tot 10 jaar.

Delen met anderen

De Raaff v.o.f. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klusderaaff@casema.nl. De Raaff v.o.f. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Raaff v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Raaff v.o.f. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Raaff v.o.f. op via klusderaaff@casema.nl.

U kunt ons ook bereiken op

Adres: Rucphenseweg 7, 4882 KA Klein Zundert

Kvk-nummer: 20079898

Telefoon: 076-5439915

E-mailadres:klusderaaff@casema.nl.